Základní příkazy

/help – zobrazí seznam všech přístupných příkazů

Změna počasí

/lvt day – spustíte hlasování pro den (VIP)
/lvt night – spustíte hlasování pro noc (VIP)
/lvt sun – spustíte hlasování pro slunečné počasí (vypne déšť) (VIP)
/lvt yes/no – Souhlasíte daným hlasováním

Teleportace

/spawn – objevíte se tam, kde jste začínali – na “spawnu”
/sethome – nastavíte si “home”
/home – teleportujete se na svůj “home”

Peníze

/money – zobrazí váš počet Dolarů
/pay [jméno] [suma] – odešlete určitou sumu Dolarů určitému hráči

Chat

/msg [jménohráče] [text] – napíšete soukromou zprávu hráči
/tell [jménohráče] [text] – napíšete soukromou zprávu hráči