Modovaný Minecraft Server CZ/SK

Pravidla serveru NeoBox – www.neobox.cz

§ 1 – Všeobecná pravidla:

(1) Registrací a hraním na serveru NeoBox automaticky souhlasíte s pravidly a zavazujete se jejich dodržování.

(2) Je zakázáno jednat na serveru v rozporu se zákony České a Slovenské republiky.

(3) Hráč je povinen dodržovat zásady slušného chování. Zakázáno je jakékoli neslušné, vulgární, rasistické, úchylné či sexuální a neetické chování. Výčet není taxativní.

(4) Hráč nesmí svým hraním na serveru jakkoliv ohrozit chod či výkon serveru.

(5) Využívání bugů či chyb ve hře je zakázáno. Hráč má povinnost při objevení jakékoliv chyby či bugu nahlásit ihned členům Admin Týmu (dále jen „AT“).

(6) Je zakázáno jakkoliv úmyslně lagovat server.

(7) Neznalost pravidel neomlouvá.

§ 2 – Herní pravidla:

(1) Je zakázáno používání jakýchkoliv hacků, afk machine (a způsoby afkování ), X-ray módů, X –ray grafických balíku, multiaccountů, fly módů a dalších externích programů zvýhodňující hru oproti ostatním hráčům. Výčet není taxativní.

(2) Je zakázáno jakkoliv spamovat globální i soukromý chat.

(3) Je zakázáno rozhazovat itemy na spawnu a veřejných místech.

(4) Je zakázáno ničit ekonomiku serveru. Např. prodávání itemů pod cenou. Dále je zakázáno dávat hráči věci, které jsou o technologickou úroveň výše než jakou má nebo rozdávat zdarma větší množství itemů (Posouzení technologické úrovně hráče je na AT).

(5) Spawnutí Wither Bosse je povoleno pouze v Endu.

§ 3 – Pravidla pro stavění/těžení:

(1) Ponechávání korun stromů bez kmene je zakázáno. (Pravidlo neplatí v těžebním světě)

(2) V End světě je přísně zakázáno úmyslné ničení hlavního ostrova.

(3) Je přísně zakázáno ničit estetický vzhled krajiny stavbou sloupů, např. 1×1, či děr o stejných rozměrech nebo bezdůvodným masivním ničením či používání krtka v normálním světě. (Pravidlo neplatí v těžebním světě)

(4) Je zakázaný “grief” (úmyslně kradení nebo ničení majetku jiného hráče) jakéhokoliv typu.

(5) Quarry plus je povolena pouze v těžebním světě, bez jakékoliv výjimky.

(6) Je zakázáno jakkoliv modifikovat obvody nebo je cyklit s bloky jiných hráčů bez jejich výslovného souhlasu (tím je myšlena veškerá manipulace s cizím majetkem i mimo residenci).

(7) Nezakrytý RedAlloy wire bude smazán! (Proto si ho zakrývejte vlnou v craftingu na White Insulated Wire).

(8) Mít více jak jedno quarry v jednom chunku je zakázané!

(9) Je zakázáno překrývání chunk loaderů. Na každý chunk připadá maximálně jeden chunk loader.

(10) Používání pumpy v Netheru lze jen pod podmínkou, že bude položena minimálně 10 bloků nad nejvyšším zdrojem lávy.

(11) Je zakázáno stavět multiblocky přes více než 1 chunk (za multiblocky se považuje struktura stroje, která sestává z více než 1 blocku, chunky lze zobrazit klávesovou zkratkou F3+G). Nevztahuje se na Energy Core z Draconic Evolution, které je možné postavit přes 2×2 chunky.

(12) Stavět můžete kdekoli, avšak bez souhlasu sousedů nesmíte blíže než 100 bloků od nich (za sousedy se považuje jakákoli stavba jiného hráče, projekt, nebo město).

§ 4 – Shop pravidla:

(1) Při nezaplacení nájmu bude shop bez náhrady trvale smazán.

(2) Je zakázáno jakkoliv ohrožovat jiné hráče v shop světě.

(3) Jsou přísně zakázáno používat veškeré stroje a technické bloky v shopu (Stroje, ME, logistics atd.)

(4) Je zakázáno stavět shop mimo vyznačenou zónu.

(5) Přeprodej zboží je zakázán.

§ 5 – Tresty a postihy:

(1) O tom, jaký trest bude udělen danému hráči rozhoduje pouze AT.

(2) Při ukládání trestu AT přihlíží ke všem skutečnostem u daného hráče. (např. chování na serveru k hráčům či členům AT, chování při řešení problémů atd..)

(3) Za menší prohřešky může přijít varování, mute či tempban. Při opakování menších prohřešků či větším prohřešku (např. lagování serveru) bude hráči odebrán permanentně přístup k serveru.

..

Pokud některým pravidlům nerozumíte kontaktujte náš AdminTeam a poproste jej o vyjasnění.