Pravidla

1) Hlavní

§1 Majitel a admin má vždy pravdu

§2 Pokud ji nemá tak platí pravdilo č. 1., a to jednoznačně.

§3 Délku banu stanoví sám admin, dle závažnosti přestupku.

§4 Celý AdminTeam má právo upravovat pravidla dle situace a potřeby.

§5 Neznalost pravidel se neomlouvá.

§6 Nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, nacionalismu a  homofobie.

§7 Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti a neužívat sprostých slov.

§8 Je zakázáno pojmenovávat postavy v podobném znění jako jsou nicky adminů.

§9 Admin je autorita serveru a bude hráčem také tak respektován.

§10 Využívání chyb a bugu, a jejich nenahlášení se trestá!

§11 Neuposlechnutí AT nebo ignorace nápovědy se bere jako odmítnutí pomoci, tudíž nadále AT není povinen hráči dále pomáhat.

§12 Neotravuj Admina s každou maličkostí a blbostí ! Máš internet použij Google/YouTube nebo WiKi pro nalezení správného řešení, také nezapomeň na NEI ve hře.

§13 Urážení AT mimo hru Discord/Twitch/FB lze trestat pokud se jedná o věc společnou se serverem.

§14 Admin nemá povinnost reagovat na nepodstatné otázky nebo provokaci ( může zareagovat až v vážných situacích )

§15 Jakékoliv lagování bude řešeno varováním ..  a poté banem .. pokud se jedná o větší lagování nebo pokud hráč laguje delší dobu .. bude potrestán banem hned

2) VIP a další služby


§1 Výhody, které může hráč s VIP accountem využívat nejsou trvalé a vyhrazujeme si právo kdykoliv je změnit, případně zrušit.

§2 V případě hráčovi neaktivity se VIP neprodlužuje, k proudloužení VIP accountu může dojít v případě technických problémů serveru delších než 1 den.

§3 Hráč o VIP přichází v případě vypršení doby jeho trvání.

§4 Pokud VIP/VIP+ položí nějaký ( VIP ) block  normálnímu hráči .. tak veškerý problém bude AT řešit s daným VIP/VIP+3) Herní


§1 Ponechávání korun stromů bez kmene je trestné.

§2 Je přísně zakázáno ničit estetický vzhled krajiny stavbou sloupů, např. 1×1, či děr o stejných rozměrech nebo bezdůvodným masivním ničením či používání krtka v normálním světě.

§3  Je zakázáno použití jakýchkoliv hacků, afk machine (a způsoby afkování ), X-ray módů, X –ray grafických balíku, multiaccountu, fly módů a dalších externích programů zvýhodňující hru, tyto přestupky budou okamžitě trestány permanentním banem.

§4  Je zakázáno jakkoliv spamovat globální i soukromý chat.

§5 Je zakázáno rozhazovat itemy na spawnu a veřejných místech.

§6 Je zakázáno jakkoliv modifikovat obvody nebo je cyklit a bloky jiných hračů bez jejich výslovného souhlasu ( tím je myšlena veškerá manipulace s cizím majetkem i mimo residenci ).

§7 Je zakázaný jakýkoliv “grief”

§8 Cyklování kabelů se trestá banem 

§9 Quarry je povolená pouze v těžebním světě, bez žádných vyjímek

§10 Hoppery napojene jakýmkoliv způsobem napojeny na GregTech stroje JSOU ZAKAZANY ! nalezené hoppery budou mazány !

§11 Nezakrytý RedAlloy wire bude mzán ! proto si ho zakrývejte … vlnou v craftingu .. na White Insulatd Wire

§12 Více quarry v 1 chunku jsou zakázané ! a trestané banem !

§13 Je zakázáno ničit Ekonomiku a to tím, že hráč bude prodávat itemy v shope s příliš nízkou cenou. Dále je zakázáno dávat hráči věci, které jsou o technologickou úroveň výš než jakou má nebo rozdávat zdarma větší množství itemů ( Jakou technologii hráč má soudí ADMIN na místě ). pří porušení tohoto pravidla se automaticky zamyká residence hráče, který ho porušil a všechny jeho momentální finance se smažou a účet přesune do dluhu ( mínusových čísel ) + ban.

§14 Je zakázáno překrývat chunk loadera, Nesmí být 2 jakékoliv chunk loadery v chunku

§15 Používání pumpy v Netheru jenom pod podmínkou, že bude položena minimálně 10 bloků nad nejvyšším zdrojem lávy

§16 Wither Boss povolen pouze ve Twilightu.

4) Shop

§1 Při nezaplacení nájmu bude shop bez náhrady trvale smazán.

§2 Ohrožení hráčů v shopu je trestné.

§3 Jsou přísně zakázány veškeré stroje a technické blocky co něco dělají, používat v shopu ( Stroje, ME, logisticky … )

§4 Stavět Shop mimo vyznačenou ZONU je zakázano !! 

..

Nepochopení či neznalost se neomlouvá proto si předem zkontrolujte zda vše chápete.

Pokud některým pravidlům nerozumíte kontaktujte náš AdminTeam a poproste jej o vyjasnění.